Próféciák

Az utolsó időkre vonatkozó próféciák szinte kivétel nélkül egy valamiben megegyeznek: a világunkat óriási-, globális szintű katasztrófák fogják sújtani, mely katasztrófák végső soron az emberek többségének a pusztulásához-, a jelen civilizáció, a jelen kor végéhez vezetnek, és egy új – boldogabb, békésebb – kor kezdetét eredményezik. De mi is egy prófécia? Jövőbelátás? Vagy valami más? Szerény véleményem szerint, az ember szabad akarata, és a próféciák, jövendölések kizárják egymást! Szerintem a próféciák Isteni vagy ördögi jövőbeni tervek-, melyeket egyes esetekben, egyes embereknek a tudomására hoznak, és melyek teljesítéséről, a Drága Szent Egy Igaz Isten (jó cél), vagy – amikor meg van neki engedve – a sátán gondoskodik (rossz cél). Minden a Drága Szent Egy Igaz Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak van alávetve. A megromlott világ, a bűn, mely – valamilyen szinten – Isten törvényeivel mindig is szemben állt, véletlennek, kaotikusnak látszó eseményeket hozott létre. Konkrétabban, a bűn, Isten által arra lett kárhoztatva, hogy egy többé-kevésbé determinált rendszer keretein belül, a különböző előre meghatározott (determinált) lehetőségek között szabadon választhat. A bűnös ember szabadsága annál inkább korlátozott, minél inkább uralkodik a bűn az emberen. Az életben, a világban nincsenek véletlenek, maximum csak véletlennek tűnő események. Az Isten nem a káosznak a híve.

Ézsaiás 37:26 Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem [Kidolgoztam], jó előre kiterveltem? Most csak véghezviszem, hogy halomra dőljenek, rommá legyenek az erős városok.

[Angol, Magyar és Román nyelvű anyag! Akinek megfelelő – nyelvi – tudása és erőforrása is van, továbbá rendelkezik egy kis szabad idővel is, és szívesen fordítana az itt található angol és/vagy román nyelvű anyagokból magyarra, azt kérem, bátran tegye meg, és ha fordítását másokkal is meg kívánja osztani, a fordított anyagot küldje el az e-mail címemre: myinfoxoa@gmail.com.

Ellenőrzés után – míg alkalmam lesz ezt megtenni –, a helyes fordításokat közzé fogom tenni.

Önzetlen segítségüket előre is köszönöm.]

Magyarul, a Nibiruval/Planet-X –el kapcsolatban, pár próféciáról a következő oldalon is olvashatnak:
https://iteletido.files.wordpress.com/2010/08/nibiru_short_1.pdf [7 oldaltól]


A HOPI PRÓFÉCIA 9 JELE – A KÉK CSILLAG VISSZATÉRÉSE
[Itt is utalás történik a Mexikói öbölben zajló óriási olajkatasztrófával kapcsolatos eseményekre]

„A Fehér ember harcba száll, mások földjének megszerzéséért. Füst és Tűzoszlopok emelkednek fel a földről, és sivataggá változik minden. Akik a Hopik földjén (szent helyeken) tartózkodnak, biztonságba érezhetik magukat. Azután minden újjá fog épülni.

Ezt követően, nemsokára visszatér az ELVESZETTNEK HITT TESTVÉR: PAHANA (suméroknál: az Őselőd, a mennyek visszatérő: PA.HA.NA), és elhozza az 5. Világ Hajnalát. A Bölcsesség magvait hordozza szívében, és ezeket belénk palántálja. Senki és semmi sem akadályozhatja meg az 5. Világ eljövetelét. A 4. Világ hamarosan véget ér, és kezdetét veszi az új 5. Világ. Ez az, amit az Öreg Bölcsek mindenhol tudnak és mondanak.

1. Jel: A FEGYVEREK MEGJELENÉSE – “Fehér ember, ez a Föld nem a Te tulajdonod, nem lehet azé, aki mennydörgéssel [puska] megöli ellenfeleit.”

2. Jel: A HINTÓ (FEDETT SZEKÉR) – „Amikor a Földünkön hangoskodó, letakart, forgó szerkezetek gördülnek át.

3. Jel: SZARVASMARHÁK MEGJELENÉSE A HOPI FÖLDÖN
Furcsa barmok érkeznek, hatalmas számban, olyanok, mint a bölények, de sokkal nagyobb szarvvakkal, és széttapossák földjeinket.”

4. Jel: VASÚTVONALAK ÉPÜLNEK A SZENT FÖLDÖN KERESZTÜL
Földünket vaskígyók keresztezik majd.”

5. Jel: TELEFON- ÉS VILLANYVEZETÉKEK MEGJELENÉSE
Földünket, át-, meg átszelik hatalmas égi pókhálók.”

6. Jel: BETON- ÉS ASZFALTUTAK
Földünket kőfolyók öntik el, melyek tükrözni fogják a Napot.”

7. Jel: OLAJKUTAK KITÖRÉSE
Hallani fogjátok, amint a tenger, fekete színben tér vissza, és emiatt rengeteg élőlény pusztul el.”

8. Jel: HIPPIK MEGJELENÉSE – „Sok fiatalt fogtok látni, akik hosszú hajat viselnek, akár a mi embereink. Idejönnek (tanulni) és megszeretik a mi törzsi (családi) rendszerünket….”

9.. Jel: AZ UTOLSÓ JEL: A KÉK CSILLAG VISSZATÉRÉSE
„Majd meghalljátok a Föld feletti, mennyei lakóhelyeteket, ahogy az, nagy robajjal le
zuhan. ÚGY FOG MEGJELENIK A SZÁMOTOKRA, MIT EGY KÉK CSILLAG!… Hamarosan eljön ez az idő is, és akkor a Hopi emberek szertartásai, gyűlése megszűnnek.” … A hopi jövendölés úgy tartja, hogy a kilenc jel után komoly pusztulás következik, amelybe a föld is beleremeg. A fehér ember háborúzni fog más népekkel, a bölcsesség-fény egykori letéteményeseivel. De nem sokkal ezután Pahana – az elveszett Fehér Testvér – visszatér, és elhozza az ötödik világ hajnalát.

A Kék Csillag visszatérése, az Új Nap és az Új Életút ébresztőórája… Ez az az idő, amikor: MINDEN VÁLTOZÁS ELKEZDŐDIK…. Nem messze az Ikrek mögött, el fog jönni a: MEGTISZTÍTÓ, a VÖRÖS KATCHINA, amely elhozza a MEGTISZTULÁS NAPJÁT


We will know when the Galactic Core explodes because it will appear as a blue star visible day and night. A Hopi Indian legend says that when a hidden blue star appears, it will signify the end of one World and the beginning of the next World. The blue star also corresponds to the Egyptian Eye of Ra or Horus that sends fire to Earth to destroy most of its people.


Peter Deunov (Bulgaria, 1944) link to: http://beinsadouno.org and http://beinsa-douno.net
Just before his death in 1944 Deunov said that “in some decades” a divine electric fire wave from the cosmos will transform the world into “a new moral”. Those who oppose it will be carried off and transferred elsewhere. All will be affected at their different levels of development. We should turn to God to elevate our frequency. All Earth will be shaken, collapse and disappear. The role of earthquakes is to awaken people. Now the solar system is entering a more spiritual region of the cosmos that will see an ascending wave of love, creating a golden age. There will be a new continent in the Pacific.


Red Collie (Australia, 2008)… This Australian scientist under the pseudonym of Red Collie has analysed crop circle patterns and sees a clear connection with the Mayan culture, especially the celestial dynamics involving Venus and the Galactic Centre. His analysis suggests that rays from a deep space explosion (the GC) will reach Earth in March 2013 but will be detected initially on 13 December 2012.


Matthias Stormberger (1830)

German Peasant mystic who lived a rural existance on the edge of a forset and made various predictions about future… ” Iron rods will be built and iron monsters will bark though the wilderness. Cars without horses and shaft will come, and man will fly through the air like birds “….”The catholic faith will almost completely disappear, the religiousness will be quite badly respected, they will not earn any respect due to their way of living… When the faith disappears also the love of the next one will completely lose itself, one will not estimate the justice, often the poor one will not be given right and he will be less respected than a dog. After this a mischief[csíny] will arise that has to be regretted, there will be no order among the people … When in the outskirts of the forest the iron road will be finished, and there the iron horse will be seen, a war will begin, to last twice two years …It would be fought with iron fortresses that move without horses”.Two or three decades after the first war it will come one a Second War still larger. Almost all the nations of the world will be involved….. And after the end of the Second Great War, a third universal conflagration will come, so that it will determine everything. There will be weapons totally new. In one day, more men will die than in all the previous wars. The battles will be accomplished with artificial weapons. Gigantic catastrophes will happen… They won’t know what is happening, and those that know and tell, will be silenced. Everything will be different from before, and in many places the Earth will be a great cemetery. The third war will be the end of many nations“…. Who survives must have an iron heading. The people become ill, and nobody can help them… however it will continue, and what follows then, is the end of the world. Sky and earth burn, because it is the time, when everything comes to an end. And this time will be, when the wild hunt with fire and sulfur roars over the countryWhen the people fall off the bank like the flies off the wall, the last time begins. It will be horribleAfter these events it will be a miracle, if one still sees two or three rulers going together, after these events the carity will be anew[felujit], and those who survived, will face a good time for hope….


Pius X: During an audience for the general chapter of the Franciscan order in 1909, the pontiff appeared to enter a trance… “What I have seen is terrifying! Will I be the one, or will it be a successor? What is certain is that the Pope will leave Rome and, in leaving the Vatican, he will have to pass over the dead bodies of his priests!

John of Vitiguerro (13th Century)
The pope will change his residence and the Church will not be defended for twenty-five months or more because, during all that time there will be no Pope in Rome… After many tribulations, a Pope shall be elected out of those who survived the persecutions.”

Saint Hildegard (12th Century)
“…The German Empire will be divided… Before the comet comes, many nations, the good excepted, will be scourged[korbácsolva] by want[nyomor] and famine. The great nation in the ocean that is inhabited by people of different tribes and descent will be devastated by earthquake, storm, and tidal wave. It will be divided and, in great part, submerged. That nation will also have many misfortunes at sea and lose its colonies. A powerful wind will rise in the North, carrying heavy fog and the densest dust, and it will fill their throats and eyes so that they will cease their butchery and be stricken with a great fear. He [Antichrist] shall come in the last days of the world…. Immediately preceding Antichrist there will be starvation and earthquakes.”

THE SIBYLLINE ORACLES – MILTON S. TERRY
315 Then shall the land of black soil have more fruits. And then there shall come evil to the Jews, Nor shall they in that day make their escape From famine and intolerable plague
220 Shall over men exceeding mighty rule, Elect and faithful Hebrews, and enslave Them as before, since their power ne’er shall fail. He that is highest of all, the all-surveying, Dwelling in heaven, will scatter sleep on men
225 Covering the eyelids o’er. O blessed servants Whom when the Master comes he finds awake! And they all watch at all times and expect With sleepless eyes

St. Odile (died 740)
There will come a time, when war will break out, more terrible than all other wars combined, which have ever visited mankind. A horrible warrior will unlease it, and his adversaries will call him Antichrist. All nations of the earth will fight each other in this war. The fighters will rise up in the heavens to take the stars and will throw them on the cities, to set ablaze the buildings and to cause immense devastationsthe earth will be red, and even the sky, the water and the air, since blood will flow in all directionsThe earth will shake from the violent fighting. Famine and pestilence will join the war. The nations will then cry “peace, peace,” but there will be no peace. Thrice will the sun rise over the heads of the combatants, without having been seen by them. [Three Days of Darkness] But afterwards there will be peace, and all who have broken peace will have lost their livesStrange signs will appear in the skies

St. Anthony the Abbot (4th Century)
“…When the Church and the world are one, then those days are at hand [the end times]… Seven years before the last day, the sea shall submerge Eirin [Ireland] in one inundation.

St. Columbeille (6th Century)
Seven years before the last day, the sea shall submerge Eirin [Ireland] in one inundation.


The Tiburtine Sibyl (ca. 500 AD) “At that time the Prince of Iniquity who will be called Antichrist will arise from the tribe of Dan. He will be the Son of Perdition, the head of pride, the master of error, the fulness of malice who will overturn the world and do wonders and great signs through dissimulation. He will delude many by magic art so that fire will seem to come down from heaven. The years will be shortened like months, the months like weeks, the weeks like days, the days like hours, and an hour like a moment….”


The Great Monarch
[Itt is utalás történik a Mexikói öbölben zajló óriási olajkatasztrófával kapcsolatos eseményekre]

During this time of great natural cataclysms, there will be many deaths. These massive natural diasters will affect the economies of all nations around the world. It may happen that the U.S. economy is devastated by the natural disasters. As it tries to deal with a possible massive earthquake on the West Coast, it may also be involved in events in the Korean peninsula. During these events, there will much trouble in Europe. Riots will break out in France, England, Germany, Spain, and Italy…. Seeing this chaos, apparently Europe is attacked by a unified Arab/Muslim faction. They overrun the Middle East and wage war all the way to Germany. Apparently the pope will have to flee Rome and will die in exile. Many prophecies speak of the Holy See as being vacant for many years… During this time there are apparently massive crop failures. Christians are persecuted throughout the world and there are still massive geological changes going on. There could be a shift in the poles, and there could be a change in atmospheric conditions, such as jetstream pattern changes… When all seems lost, a leader rises in France to help fight back the Muslims and Arabs overrunning Europe. He is referred to as The Great Monarch and may be the Henri II that Nostradamus writes to in his epistles. He fights back the Muslims and retakes the Holy Land. He helps install a new Pope [who may be Petrus Romanus]… and apparently takes the fight all the way to Arabia. Many muslims will apparently convert.

John of Vatigerro [13th Century]
“… pillaging[fosztogatas], and devastation of that most famous city which is the capital and mistress of France[Paris] will take place when the Church and the world are grievously troubled. The Pope will change his residence and the Church will not be defended for 25 months or more because, during all that time, there will be no Pope in Rome…”

John of the cleft rock [13th Century]
Towards the end of the world, tyrants and hostile mobs will rob the Church and the clergy of all their possessions and will afflict and martyr them. Those who heap the most abuse upon them will be held in high esteem. The clergy cannot escape these persecutions, but, because of them, all the servants of the Church will be forced to lead an apostolic life. At that time, the Pope with his cardinals will have to flee Rome in tragic circumstances to a place where they will be unknown. The Pope will die a cruel death in his exile. The sufferings of the Church will be much greater than at any other previous time in her history. But God will raise a holy Pope, and the Angels will rejoice. Enlightened by God, this man will rebuild almost the whole world through his holiness. He will lead everyone to the true Faith.

Telesphorus of Cozensa [16th Century]
A powerful French Monarch and French Pope will regain the Holy Land after terrible wars in Europe. They will convert the world and bring universal peace…

Lactantius [260-325]
LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS, CAECILIUS also spelled CAELIUS, Christian apologist and one of the most reprinted of the Latin Church Fathers.

As the end of this world approaches, the condition of human affairs must undergo a change, and through the prevalence of wickedness become worse … For righteousness will so decrease, and impiety[összeférhetetlen], avarice[kapzsiság], desire, and lust will so greatly increase, that if there shall then happen to be any good men, they will be a prey to the wicked[gonosz], and will be harassed on all sides by the unrighteous; while the wicked alone will be in opulence[bőség], but the good will be afflicted[lesújtott] in all calumnies[rágalmak] and in want[nélkülözés]. All justice will be confounded, and the laws will be destroyed. No one will then have anything except that which has been gained[nyer] or defended[megvéd] by the hand: boldness[arcátlanság] and violence will possess all things. There will be no faith among men, nor peace, nor kindness, nor shame, nor truth; and thus also there will be neither security, nor government, nor any rest from evils. For all the earth will be in a state of tumult; wars will everywhere rage[dühöng]; all nations will be in arms, and will oppose one another; neighbouring states will carry on conflicts with each otherThen civil discords will perpetually be sown[elvet]; nor will there be any rest from deadly wars, until ten kings arise at the same time, who will divide the world, not to govern, but to consume it. These, having increased their armies to an immense extent, and having deserted [elhagyott] the cultivation of the fields, which is the beginning of overthrow[felfordulas] and disaster, will lay waste[elpusztít] and break in pieces and consume all things. Then a most powerful enemy will suddenly arise against him from the extreme boundaries of the northern region, who, having destroyed three of that number who shall then be in possession of Asia, shall be admitted into alliance by the others, and shall be constituted prince of all. He shall harass the world with an intolerable rule; shall mingle things divine and human; shall contrive things impious[visszataszító] to relate, and detestable[utálatos]
he will change the laws, and appoint his own; he will contaminate, plunder[kifoszt], spoil [zsákmányol], and put to death. And at length, the name being changed and the seat of government being transferred, confusion and the disturbance of mankind will follow. Then, in truth, a detestable and abominable time shall come, in which life shall be pleasant to none of men. Cities shall be utterly overthrown, and shall perish; not only by fire and the sword, but also by continual earthquakes and floods, and by frequent diseases and repeated famines. For the atmosphere will be tainted[szennyezett], and become corrupt[romlott] and pestilential[mérgező] — at one time by unseasonable rains, at another by barren drought[szárazság], now by colds, and now by excessive heats. Nor will the earth give its fruit to man: no field, or tree, or vine will produce anything; but after they have given the greatest hope in the blossom, they will fail in the fruit. Fountains also shall be dried up, together with the rivers; so that there shall not be a sufficient supply for drinking; and waters shall be changed into blood or bitterness. On account of these things, beasts shall fail on the land, and birds in the air, and fishes in the sea. Wonderful prodigies also in heaven[Egyben csodalatos egi esemenyek] shall confound[összezavar] the minds of men with the greatest terrors, and the trains of comets, and the darkness of the sun, and the colour of the moon, and the gliding of the falling stars. Nor, however, will these things take place in the accustomed manner; but there will suddenly appear stars unknown and unseen by the eyes; the sun will be perpetually darkened, so that there will be scarcely any distinction between the night and the day; the moon will now fail, not for three hours only, but overspread[eltakar] with perpetual[állandó] blood, will go through extraordinary movements, so that it will not be easy for man to ascertain the courses of the heavenly bodies or the system of the times;for there will either be summer in the winter, or winter in the summer. Then the year will be shortened, and the month diminished, and the day contracted into a short space; and stars shall fall in great numbers, so that all the heaven will appear dark without any lights. The loftiest mountains also will fall, and be levelled with the plains; the sea will be rendered unnavigable. And that…the trumpet shall be heard from heaven… But then, through the anger of God against the men who have not known righteousness, the sword and fire, famine and disease, shall reign; and, above all things, fear always overhanging. Then they shall call upon God, but He will not hear them; death shall be desired, but it will not come; not even shall night give rest to their fear, nor shall sleep approach to their eyes, but anxiety and watchfulness[éberség] shall consume the souls of men; they shall deplore[sajnál] and lament[siránkozik], and gnash their teeth; they shall congratulate the dead, and bewail[megsirat] the living…
For the human race will be so consumed, that scarcely the tenth part of men will be left…. Of the worshippers of God also, two parts will perish; and the third part, which shall have been proved, will remain…. When the close of the times draws nigh, a great prophet shall be sent from God to turn men to the knowledge of God, and he shall receive the power of doing wonderful things. Wherever men shall not hear him, he will shut up the heaven, and cause it to withhold its rains; he will turn their water into blood, and torment them with thirst and hunger; and if any one shall endeavour to injure him, fire, shall come forth out of his mouth, and shall bum that man. By these prodigies and powers he shall turn many to the worship of God; and when his works shall be accomplished, another king shall arise out of Syria, born from an evil spirit, the overthrower[felfordít] and destroyer of the human race, who shall destroy that which is left by the former evil, together with himself. He shall fight against the prophet of God, and shall overcome, and slay[elpusztít] him, and shall suffer him to lie unburied; but after the third day he shall come to life again; and while all look on and wonder, he shall be caught up into heaven. But that king will not only be most disgraceful in himself, but he will also be a prophet of lies; and he will constitute and call himself God, and will order himself to be worshipped as the Son of God; and power will be given him to do signs and wonders, by the sight of which he may entice[elcsábít] men to adore him…. Then he will attempt to destroy the temple of God, and persecute the righteous people; and there will be distress and tribulation such as there never has been from the beginning of the world. As many as shall believe him and unite themselves to him, shall be marked by him as sheep; but they who shall refuse his mark will either flee to the mountains, or, being seized, will be slain[elpusztít] with studied tortures. He will also enwrap[beborít] righteous men with the books of the prophets, and thus burn them; and power will be given him to desolate[sivár] the whole earth for forty-two months. That will be the time in which righteousness shall be cast out, and innocence be hated; in which the wicked shall prey upon the good as enemies; neither law, nor order, nor military discipline shall be preserved… all things shall be confounded and mixed together against right, and against the laws of nature. Thus the earth shall be laid waste[Igy lesz a fold pusztitva], as though by one common robbery. When these things shall so happen, then the righteous and the followers of truth shall separate themselves from the wicked, and flee into solitudes. And when he hears of this, the impious[visszataszíto] king, inflamed with anger, will come with a great army, and bringing up all his forces, will surround all the mountain in which the righteous shall be situated, that he may seize them. But they, when they shall see themselves to be shut in on all sides and besieged[ostromol], will call upon God with a loud voice, and implore the aid of heaven; and God shall hear them, and send from heaven a great king to rescue and free them, and destroy all the wicked with fire and sword…. The world therefore being oppressed, since the resources of men shall be insufficient for the overthrow of a tyranny of immense strength…. Therefore God, being aroused…by…the wretched lamentation[nyomorult siránkozás] of the righteous, will immediately send a deliverer. Then the middle of the heaven shall be laid open in the dead and darkness of the night, that the light of the descending God may be manifest in all the world…of which the Sibyl spoke in these words: When He shall come, there will be fire and darkness in the midst of the black night. This is the night which is celebrated by us in watchfulness on account of the coming of our King and God: of which night there is a twofold meaning; because in it He then received life when He suffered, and hereafter He is about to receive the kingdom of the world. For He is the Deliverer, and Judge, and Avenger[bosszúálló], and King, and God, whom we call Christ, who before He descends will give this sign: There shall suddenly fall from heaven a sword, that the righteous may know that the leader of the sacred warfare is about to descend; and He shall descend with a company of angels to the middle of the earth, and there shall go before Him an unquenchable[olthatatlan] fire, and the power of the angels shall deliver into the hands of the just that multitude which has surrounded the mountain, and they shall be slain from the third hour until the evening, and blood shall flow like a torrent; and all his forces being destroyed, the wicked one shall alone escape, and his power shall perish from him. Now this is he who is called Antichrist; but he shall falsely call himself Christ, and shall fight against the truth, and being overcome shall flee; and shall often renew the war, and often be conquered[leigáz], until in the fourth battle, all the wicked being slain[elpusztít], subdued, and captured, he shall at length pay the penalty of his crimes. But other princes also and tyrants who have harassed the world, together with him, shall be led in chains to the king; and he shall rebuke[rendreutasítás] them, and reprove[megdorgál] them, and upbraid[megszid] them with their crimes, and condemn them, and consign[kiszolgáltat] them to deserved tortures. Thus, wickedness being extinguished and impiety[utalatos dolgok] suppressed, the world will be at rest, which having been subject to error and wickedness for so many ages, endured dreadful slavery. No longer shall gods made by the hands be worshipped; but the images being thrust out from their temples and couches[vacok], shall be given to the fire, and shall be burnt, together with their wonderful gifts: which also the Sibyl, in accordance with the prophets, announced as about to take place: But mortals shall break in pieces the images and all the wealth

The book “Liber Vaticinationem Quodam” [350]
The third millennium is the moment of the third great war. France is destroyed; the earth shakes

St. Ephrem [?-373 AD]
when he[antichrist] shall again manifest himself as God in fearful phantasms[jelenés,illúzió] flying in the air, and show all the demons in the forms of angels flying in terror before the tyrant, for he crieth[kiált] out loudly, changing his forms also to strike infinite dread[félelem] into all men

St. Ambrose [340-397]
First Bishop of Milan – “The Antichrist will be preceded with the emblem of the Scythe and the Hammer.“…..”Antichrist will attempt to prove from scripture that he is the Christ

Premol [496]
The sons of Zion are divided into two camps — one faithful to the fugitive Pontiff, and the other inclined or disposed to the government of Zion respecting the Sceptre, but breaking in pieces the triple crown.But my spirit wanders and my eyes become obscured at the sight of this terrible cataclysm…”

Saint-Almis Templar
Near the middle of the last year, the signals and the number will appear in the sky. The iron birds will obscure the sun. The beasts of Apocalypse will come out from the sea. The flames from the hell will surround the Earth. At the same time, the sky will burn and the sea will grow and the lands will be swallowed.

Abbot Hermann of Lehnin [1300]
Towards the end of the world Israel will commit a terrible crime for which it will suffer death.“.

Hepidanus von St.Gallen [1010-1088] – Swiss monk
“… A gloomy cloud[sötét] will appear, and a terrible tempest will come forth from this cloud. It will consume a third of mankind, still living then. And it will destroy a third of all the crops, villages, and cities, and there will be a great misery and lamentation. A mighty empire will vanish thereafter, and another will take its place…. When a sign of fire will appear in the heavens, the time will have come close for these days to engulf[elnyel] humanity…”

Maria Laach Monastery [16th Century]
After a terrible defeat of Germany will follow the next great war. There will be no bread for people anymore and no fodder for animals. Poisonous clouds, manufactured by human hands, will sink down and exterminate everything. The human mind will be seized by insanity.

Wessel Dietrich Eilert / Old Jasper [1764-1833]
Russia, Sweden, and the whole North shall fight against France, Spain, Italy, and the whole South led by a powerful Prince….. In the year, when the war begins, there will be such a beautiful spring that in April the cows already go in full grass. One will still be able to harvest the grain but no more the oats[zab]…. From the east this war will break out… The soldiers will first fight, then however will come back with cherry blooms. And then the war will begin….At Cologne the last battle will take place, whereby the Turk becomes ruler over us for some time

Anna-Maria Taigi [1769-1837]
At first will come several terrestrial scourges[veszedelem], as great wars, through which many millions will run into destruction. After that will come the celestial scourge in full severity, such as has never been. It will be short, but will cut off the greater part of mankind. Yet, before that, five big trees have to be felled… There shall come over the whole earth an intense darkness lasting three days and three nights. Nothing can be seen, and the air will be laden with pestilence… It will be impossible to use any man-made lighting during this darkness, except blessed candles…. who out of curiosity, opens his window to look out, or leaves his home, will fall dead on the spot. During these three days, people should remain in their homes, pray… On this terrible occasion so many of these wicked men, enemies of His Church, and of God, shall be killed by this divine scourge… All the enemies of the Church, whether known or unknown, will perish over the whole earth during that universal darkness, with the exception of a few whom God will soon convert. The air shall be infected by demons who will appear under all sorts of hideous forms… Religion shall be persecuted, and priests massacred. Churches shall be closed, but only for a short time. The Holy Father shall be obliged to leave Rome.

Marie de Terreaux of Lyons [1843]
the year of the events will be an exceptionally fertile year, yet too few people will have remained on the earth to consume this abundance.

Eskimo woman [1877]
a mountain that men call The Mammoth will explode and hurl smoke and flame miles into the sky[Mammoth Mountain is a lava dome complex west of the town of Mammoth Lakes, California] our Savior is coming very soon… The mountains will bloom with fire, by and by, but very soon, before the winter snows melt … Then will come Our Savior, the Lord Jesus in all his glory…
Russia will return to Communism and more than 20 million people will die in concentration camps as democracy is purged. Statues of Stalin will once again be raised all over the nation and the spector of nuclear war will again haunt the earth… Israel will discover vast oil reserves near the Dead Sea, enough to supply the entire earth for 500 years, making that embattled nation one of the greatest economic powers on earth…. A huge golden cross will appear at the pinnacle of the Great Pyramid at Giza in Egypt and remain there for seven days and seven nights. It will serve as a rallying point for the forces of good as the Battle of Armageddon begins…In the hours before Jesus returns to Earth, the whole world will smell of roses… The orca said the Lord will do this so men will know the time has come.”…. “Remember to test the air for the smell of the roses

Marie Baourdi [Sister Mary of Jesus Crucified of Pau – 1846-1878]
Carmelite nun, France: All states will be shaken by war and civil conflict. During a darkness lasting three days the people given to evil ways will perish so that only one-fourth of mankind will survive. The clergy, too, will be greatly reduced in number, as most of them will die in defense of the faith or of their country.

Mario de Sabato [b. 1933]
When the this land is entered with a great army via the Mediterranean, Europe will tremble. God will worse save Rome of …France and Spain will sink (…). I sees warriors yellow and reds marching against Europe and Europe will be covered by yellow smoke. The cattle in the fields will die from this yellow smoke. The cities, that if had raised against Christ, will be destroyed in flames. The hunger will overwhelm the ones that continue and few will remain in the EuropeHis future predictions include: the end of a particularly dangerous international crisis with a near nuclear confrontation in Korea

Blessed Sister Faustina Kowalska [1905-1938]
Nun…Poland: “Before I come as the just judge, I am coming first as the King of Mercy. Before the day of justice arrives, there will be given to people a sign in the heavens of this sort:”All light in the heavens will be extinguished, and there will be great darkness over the whole earth. Then the sign of the cross will be seen in the sky, and from the openings where the hands and the feet of the Savior were nailed will come forth great lights which will light up the earth for a period of time. This will take place shortly before the last day.”

Richard Kieninger [Pub.1963]
The intensity of the earthquakes will be greater than has ever been measured by scientists. All the volcanoes of the world will burst forth, and a host of new ones will join them. Vast quantities of heavy gases like carbon dioxide and sulphur dioxide will be hurtled into the stratosphere by the erupting volcanoes. The gases will become super-cooled in the outer reaches of the atmosphere and then descend upon the surface of the Earth in convection currents of such magnitude that hurricane winds will howl over the face of the world. The skies will be filled with dust and choking fumes so that even the sun will not be seen directly for months. Walls of water a thousand feet high will roar across the submerging land and sweep away everything before them… The stench[bűz] of decay and the bleak[puszta] destruction everywhere will drive many human survivors hopelessly insane. Those who have the strength of their convictions will retain their civilisation and rebuild the world. Those people of course will comprise the Kingdom of God and they will be brought through the awful destruction soon to be visited upon the world. Doomsday will not be without advantages for it ushers in the Golden Age.

Rigord of St. Denis (12th Century) – French chronicler … becoming a monk
[Itt is utalás történik a Mexikói öbölben zajló óriási olajkatasztrófával kapcsolatos eseményekre]

At that time from the sea will rise a very strong wind, which will strike terror in the hearts of men, and it will raise sand and dust from the surface of the earth, until it will cover the trees and the towers… And there will be heard in the air quakes[remeg] and thunder and voices which will strike terror in the hearts of men, and all the countries will be covered with sand and dust… For that wind will rise from the west corner and reach until the west corner, encompassing all the countries of Egypt and Ethiopia… and also the lands of Rome. After those events of the winds, five miracles will come to pass one after another.
First, a most wise man will arise from the east, versed in secret wisdom, that is, in wisdom which is beyond man. And he will walk in justice and will teach the law of truth, and he will cause many to return to straight mores from the darkness of ignorance, and from unbelief to the way of truth, and he will instruct the sinners in the way of righteousness, and he will not pride himself with being counted among the prophets.
Secondly, a man will come forth from Elam[Iran?] and will assemble a multitude of great forces… and will wage a great war against the [European?] nations
Thirdly, up will rise another man who will say that he is a prophet. He will hold a book in his hand and say that he was sent by God and by His prophets. And with his teachings he will cause many nations to go astray, and will seduce even more. But that which he will prophesy will come upon his own head..
Fourthly, a comet will be seen in heaven – a star, that is, with a tail … and this apparition will signify destructions and tumults and hard strifes, and withholding of rains, and dryness of the earth, and mighty battles, and the flowing of blood upon the earth of the east, and from beyond the River Habor it will reach to the very end of the west. And the just and the truly righteous will be oppressed and will suffer persecutions, and the house of prayer will be destroyed.
Fifthly, there will be an eclipse of the sun, like the color of fire, until the whole body of the sun will be obscured, and at the time of the eclipse there will such darkness over the earth as there is at midnight on those nights when there is no moonlight, in the days of the rains…


TÖREDÉKEK A JELENÉSEK ESSZÉNUS KÖNYVÉBŐL
[Itt is utalás történik a Mexikói öbölben zajló óriási olajkatasztrófával kapcsolatos eseményekre]

És felnyitottam az első pecsétet. És észrevettem, és láttam a Levegő Angyalát… És amikor kilélegezte, az ég elsötétült, És az édes lég undorítóvá és bűzössé vált, És gonosz füst felhői lebegtek alacsonyan az egész Föld fölött….
És felnyitottam a második pecsétet. És észrevettem, és megláttam a Víz Angyalát….
És amikor megérintette a vizet, A tiszta hullámok elsötétültek, És a kristálytiszta vizek iszappá sűrűsödtek, a halak tátogva vergődtek az undorító feketeségben, minden teremtmény szomjan veszett
És felnyitottam a harmadik pecsétet. És észrevettem, és megláttam a Nap Angyalát…
És a Nap ereje belészállt az ember szívébe, Aki elfogadta az erőt, és egy hamis napot csinált [atombomba vagy Vörös Katchina] vele, És íme, a pusztítás tüzét terjesztette, Felégetvén az erdőket, felperzselvén az életteli völgyeket, Csak megpörkölődött csontjait hagyván testvéreinek
És az angyal vette a füstölőt, És megtöltötte azt az oltár tüzével, És rászórta a földre,
És erős hangok és mennydörgések lettek, És villámok, és földrengések
És hangos szóval kiáltott, amit csodálatos volt hallani: “óh, ember, akarnád-e, hogy ez a látomás megvalósuljon?” És válaszoltam, “Te tudod, óh Szent Egyetlen, Hogy én bármit megtennék, Hogy ezek a borzalmas dolgok meg ne történhessenek.” És ő mondá: “
Az ember teremtette a pusztítás ezen erőit. Saját elméjéből csinálta azokat. Elfordította arcát A Mennyei Atya és a Föld Anya Angyalaitól, És kimunkálta saját pusztulását.” És én mondám: “Ragyogó angyal,
akkor nincs már semmi remény?”…
És álltam a tenger fövenyén,
És láttam egy bestiát kiemelkedni a hullámok közül, És orrlyukaiból undorító és utálatos levegőt fújt, És ahol kiemelkedett a tengerből, A tiszta vizek mocsárrá váltak, És testét fekete, és gőzölgő kövek borították. És a napba öltözött asszony Kinyújtotta karjait a bestia felé, És a bestia magához rántotta és átölelte Őt, És íme, az Ő gyöngyház színű bőre összeráncosodott, A bestia undorító leheletétől, És gerince összetört sziklatörő karjainak ölelésében, És véres könnyeket sírva süllyedt az iszapba. És a bestia pofájából emberek hadseregei özönlöttek elő, Kardokat suhogtatva, és hadonászva, egyik a másikkal. És ők borzalmas dühvel harcoltak, És levágták saját végtagjaikat, és kivájták szemeiket, Amíg végül az iszapos mélységbe zuhantak, Agóniájukban és fájdalmukban üvöltve
És a föld kereskedői sírnak és gyászolnak majd, Mert többé nem lesz, aki megvásárolja portékáikat: Az arany és ezüstáruk, és drágakövek, Gyöngyök, finom fehérnemű, és bíbor, és selyem, és a skarlát, És a márvány, és az állatok, a birkák, és lovak, És a hintók, és szolgák, és az emberek lelke, Mindezen dolgokat nem vehetitek és adhatjátok, Mert mindez a vér tengerébe van temetve, Mert ti hátat fordítottatok a ti Atyátoknak, és Anyátoknak, És imádtátok a bestiát, hogy kőből építsen nektek paradicsomot. Testvéreim, dobjátok el fegyvereiteket… elpusztították a szárazföldek és vizek teremtményeit, Megmérgezték a talajt, Undorítóvá tették a levegőt, És élve temették el Anyjukat, aki szülte őketÉs azután meghallottam a hangot, amely hasonló volt a harsona hangjához, mondván, “Óh, ember nem látod azt a gonoszságot, amit csináltál, Amint elfordítottad orcádat az Isten trónusától, És amikor visszaéltél A Föld Anya hét Angyalának, És a Mennyei Atya hét Angyalának ajándékaival?” Borzalmas fájdalom ragadott meg, Amint éreztem magamban Mindazok lelkét, akik elvakították magukat, Úgy, hogy csak saját húsuk kívánságait lássák


Profetiile lui Mitar Tarabih

Mitar Tarabich, un taran de origine sarba din secolul al XIX-lea, a facut niste previziuni referitoare la secolul al XIX-lea si secolul al XX-lea neobisnuit de precise, astfel ca numai timpul va decide daca profetiile sale referitoare la secolul al XXI-lea sunt la fel de exacte…

Printre acesti oameni invatati vor exista oameni buni si oameni rai. Cei rai vor face fapte rele. Vor otravi apa si aerul si vor raspandi molime deasupra marilor, raurilor si pamantului, astfel incat oamenii vor incepe sa moara brusc de diferite boli…. cei rai vor devasta deja intregul Pamant si oamenii vor incepe sa moara in numar mare. Apoi oamenii vor fugi din orase la tara si vor cauta muntii celor trei cruci, si acolo, inauntru, vor fi capabili sa respire si sa bea apa. Cei care vor scapa se vor salva pe ei insisi si pe familiile lor, dar nu pentru mult timp, caci o mare foamete va apare. Va exista o multime de mancare in orase si in sate, dar ea va fi otravita. Multi vor manca datorita foamei si vor muri imediat. Cei care vor posti pana la sfarsit vor supravietui, deoarece Sfantul Duh ii va salva si ei vor fi aproape de Dumnezeu. Cel mai mare si mai manios va lupta impotriva celui mai puternic si mai furios! Cand va incepe acest oribil razboi, va fi vai si amar de armata care zboara pe cer; mai bine va fi de cei care lupta pe pamant si in apa.Cei care vor purta acest razboi vor avea oameni de stiinta care vor inventa diferite si neobisnuite ghiulele. Cand acestea vor exploda, in loc sa ucida, vor azvarli o vraja asupra tuturor acelor vieti – oameni, ostiri si vite. Aceasta vraja ii va face sa doarma si vor dormi in loc sa lupte, iar dupa aceasta isi vor reveni in simtiri.Noi nu vom lupta in acest razboi, dar altii vor da batali deasupra capetelor noastre. Oameni in flacari vor cadea din cer deasupra Pozegai [oras din Serbia]. La sfarsitul acestui razboi, doar o singura tara, inconjurata de mari mari, la fel de mare ca si Europa noastra [Australia?], va trai in pace, fara nici o problema… Deasupra acesteia nici macar o singura ghiulea nu va exploda! Cei care vor fugi si se vor ascunde in muntii celor trei cruci vor gasi adapost si vor fi salvati, pentru a trai dupa acea in abundenta, fericire si iubire, deoarece dupa aceea nu vor mai fi razboaie…


What follows now is a small fragment from Asclepius III which contains the prophecy:

Trismegistus: Do you not know, Asclepius, that Egypt is an image of heaven…
Darkness will be preferred to light…; no one will raise his eyes to heaven ; the pious[kegyes] will be deemed insane[bolondnak tekintik], and the impious wise; the madman will be thought a brave man, and the wicked will be esteemed as good. As to the soul, and the belief that it is immortal by nature, or may hope to attain to immortality, as I have taught you, all this they will mock at[gúnyolás], and will even persuade themselves that it is false… And so the gods will depart from mankind, a grievous thing!, and only evil angels will remain, who will mingle[összekeveredik] with men, and drive the poor wretches[nyomorult] by main force into all manner of reckless crime, into wars, and robberies, and frauds, and all things hostile to the nature of the soul. Then will the earth no longer stand unshaken, and the sea will bear no ships; heaven will not support the stars in their orbits, nor will the stars pursue their constant course in heaven; all voices of the gods will of necessity be silenced and dumb; the fruits of the earth will rot; the soil will turn barren… Religion will be no more; all things will be disordered and awry; all good will disappear.


Johannes Friede [1204-1257 – calugar Austriac].
Cind marele timp va veni, cel in care umanitatea isi va privi in ochi sfirsitul, cea mai grea incercare, vor avea loc infricosatoare schimbari in natura… cutremurele vor distruge regiuni intregi, si marile vor inunda tarmurile joase. Nici una nu va fi rezultatul unor cauze naturale, si umanitatea va penetra adincurile Paminului si va ajunge la nori, jucindu-se cu propria ei existenta. Inainte ca puterile distrugerii sa urmeze , Universul va fi aruncast in haos, si Epoca de Fier va fi nimicita. Cind noptile vor deveni mai friguroase si zilele mai fierbinti, o noua viata va incepe in natura… Cind chiar si lumina artificiala va ceda, marele eveniment din ceruri va fi aproape.

John din Cleft Rock [secolul XIV].
Cind lumea va fi spre sfirsit, tiranii si rauvoitorii vor jefui Biserica si clerul de posesiunile lor, ii vor insulta si martiriza. Aceia care vor face cele mai mari crime, vor fi cei mai stimati de semenii lor. In acele timpuri Papa si cardinalii sai vor trebui sa paraseasca Roma in circumstante tragice, spre un loc in care vor fi necunoscuti. Papa va muri de moarte cruda in exilul lui. Suferintele Bisericii vor fi mult mai mari decit oricind in istorie. Dar Dumnezeu va ridica un nou Papa iar ingerii se vor bucura din nou. Luminat de Dumnezeu , acest om va reconstrui aproape intrega lume prin sfintenia sa. El va conduce pe fiecare spre adevarata credinta.


Stareta Maria Laah [secolul XVI]
Secolul XX va aduce moarte si distugere, apoteoza Bisericii, discordii in familii, tari si guverne, va fi secolul a trei mari razboaie la interval de citiva ani. Ele vor deveni din ce in ce mai devastatoare si mai singeoase, si vor adduce in ruina nu numai Germania , ci toate tarile din Est si Vest. Dupa teribila infringere a Germaniei, va urma urmatorul mare razboi. Nu va mai exista piine pentru oameni si mincare pentru animale. Nori otraviti, facuti de mina omului vor distruge totul. Mintea omului va deveni nesigura si bolnava..Alois Irlmaier – A BIG WAR IN THE FUTURE
Everything calls peace, Shalom! Then it will occur – a new Middle East war suddenly flames up, big naval forces are facing hostility in the Mediterranean – the situation is strained. But the actual firing spark is set on fire in the Balkan: I see a large one falling, a bloody dagger lies beside him – then impact is on impact. … Two men kill a third high ranked. They were paid by other people. …The third murder occurred. Then the war starts. … The year before the war will be a fruitful year with much fruit and grain… The war begins at sunrise. He comes along rapidly. The farmers sit in the pub playing cards, when the foreign soldiers look through the windows and doors…. Then impact is on impact. Massed units march from the East into Belgrade and moved forward to Italy. Thereafter three armored wedges immediately advance with lightning speed in the north of the Danube over West Germany towards the Rhine – without preliminary warning. This will occur so unexpectedly that the population flees full of panic to the west… Everything, which will be an obstacle for the rapidly advancing tanks on high-speed-motorways and other fast-motorways, will be down-rolled… Hardly anything remains of the big city Frankfurt… The Rhine Valley will be devastated, mainly by air. … I see three spearheads coming: the below spearhead comes along over the forest, but then pulls up itself northwestly alongside the Danube. The line is for instance Prague, Bavarian forest and northwest. The blue water is the southern boundary. The second spearhead goes from east to west over Saxonia, the third from northeast to southwest… The Russian does not stop anywhere, while running in his three wedges. Day and night they run in order to reach the Ruhr district… The second spear comes westwards over Saxonia towards the Ruhr district, exactly like the third, which goes from northeast westwards over Berlin. Day and night the Russians run, inexorably their target is the Ruhr districtImmediately the revenge comes from across the large water. However the yellow dragon invades in Alaska and Canada at the same time. But he comes not far… I see the earth like a ball before me, on whom now the white pigeons fly near, a very large number coming up from the sand. And then it rains a yellow dust in a line. When the golden city is destroyed, it begins. Like a yellow line it goes up to the city in the bay. It will be a clear night, when they begin to throw it. The tanks are still driving, but those who sit in these tanks became quite black. Where it falls down, everything will be dead, no tree, no bush, no cattle, no grass, this becomes withered and black. The houses still exist. I don’t know what it is and so I cannot tell it. It is a long line. Who goes over this line, dies. The ones, who are on the one side cannot go over to the other side. Then everything at the spearheads breaks down. They all must go to the north. What they have with them, they throw away. Nobody will come back anymoreThe airplanes drop a yellow powder between the Black Sea and the North Sea. Thus a death strip is created, straight from the Black Sea to the North Sea, as wide as half Bavaria. In this zone no more grass can grow, let alone humans live. The Russian supply is interrupted… The squadrons turn towards the north and cut off the course of the third army. From the east there are many caterpillars. But in the caterpillars everybody is already dead, although the vehicles keep rolling on, in order to gradually stop automatic. Here, the pilots also throw off their small black boxes. They do explode, before they touch the soil, and spread a yellow or green smoke or dust. What comes in contact with this becomes dead, whether it is a human, an animal or a plant. For one year no organism is allowed to enter this area, otherwise it will expose itself to the largest mortal danger. At the Rhine the attack is finally repelled. From the three spearheads no soldier will come home anymoreThese boxes are satanic. When they explode, a yellow and green dust or smoke arises, everything that comes in contact to it, is dead…The humans become quite black and the meat fall off their bones, so sharply is the poison…. By a natural catastrophe or something similar the Russians suddenly evade to the north. Around Cologne the last battle has started. … At the Rhine I see a half-moon, which wants to devour everything. The horns of the sickle want to close…
Then they are flying to the north. In the center there is a mark, there lives nothing anymore, no human, no animal, no grass. They fly to the quite north, where the third spearhead had come in, and do cut off everything. So they will all be murdered, nobody from these three armies will come back home anymore…. But then I see someone flying, coming from the east, who drops something into the large water, so that something strange will happen. The water lifts itself as high as a tower and falls down, then everything is inundatedThere is an earthquake and the half of the big island will sink. The whole action will not last long… The southern part of England slips into the water. Three large cities will be ruined: one will be destroyed by the water, the second is located so high in the Sea, that you can only see the church tower and the third falls in. One part of England disappears, when the thing falls into the sea, which the pilot drops… What this thing is, I do not know…The countries at the sea are endangered of the water heavily, the sea is very unrest, the waves go high as a house; it foams, as if it would cook/boil in the underground. Islands disappear, and the climate changesThe January will be so warm at some time that the mosquitoes will dance. It can be that we already come into a time, when there won’t be a normal winter at all, like we do know him now….During the war the big darkness comes, which lasts 72 hours. It will become dark at a day during the war. Then a hail impact, consisting of lightning and thunder, breaks out and an earthquake vibrates the earth. Please do not go out of the house at that time. The lights do not burn, except candle light, the current stops. Who inhales the dust, gets a cramp and dies. Do not open the windows; cover it completely with black paper. All open-standing water becomes poisonous and also all open-standing meals, which are not in locked doses…. But again: Do not go out of the house, do not look out of the windows, and keep the candle light burning. And pray. Overnight there will die more humans than in the two world wars before.The rivers will have so few water that you can easily pass them. The cattle falls, the grass becomes yellow and dry; the dead humans will become quite yellow and black. The wind drives the clouds of death off to the eastThe city with the iron tower becomes the victim of the own people. They ignite everything. Revolution is, and everything is going wildly. The islands before the coast sink, because the water is quite wild. I see large holes in the sea, which will be filled, when the enormous waves return. The beautiful city at the blue sea sinks almost completely in the sea and in the dirt and sand, which the sea ejects. I see three cities sinking in the south, in the northwest and in the west… But this has been done by the own people, not by those, which came from the east. And I can exactly see that the city is made equal to the ground. And in Italy it is going wildly too. They kill many people there and the Pope flees, but many clergymen will be killed, many churches collapse. In Russia a revolution breaks out and a civil war. The corpses are so much that you cannot remove them off the roads anymoreThe Russian people believe in God anew. The large ones among the party leaders commit suicide and in the blood the great guilty is washed off. I see a red mass, mixed with yellow faces; it is a general riot and horrible killing. Then they sing the Easter song and burn candles in front of sacral pictures. By the prayer of the Christianity the monster of hell dies… The laws, which bring death to the children, become invalid after the clearing. Then peace will be. A good time. I see three crowns flashing, and a gaunt old man will be our King. Also the very old crown in the south comes to honors again… Our young people are still called up to the army, volunteers become involved into fights, others must go east for occupation and stay there three summers till they come back. Then we will have peace, I see Christmas trees burning. … After these events a long, lucky time comes. Those, who will experience it, will be very happy and can praise themselves lucky. But the people have to begin there, where their grandfathers began.Profeţiile Maicii Shipton
Maica Shipton se pare că a fost născută Ursula Sontheil în 1488 în Norfolk, Anglia, şi a murit în 1561. Ea a arătat abilităţi profetice şi psihice încă de la o vârstă timpurie. La 24 de ani s-a măritat cu Toby Shipton şi în cele din urmă a devenit cunoscută ca Maica Shipton. Multe din viziunile ei au devenit adevărate de-a lungul vieţii ei şi în secolele următoare. Aceste rare versuri ale Maicii Shipton par să aibă indicaţii profetice pentru timpurile noastre, dar desigur ele sunt deschise interpretării. Este uimitor însă cum o femeie a prezis cu mult înainte autovehicolul, avionul, submarinul, navele de metal, telecomunicaţiile moderne, televiziunea, precum şi multe altele.
Urmează textul profeţiilor:

Atunci lumea va fi întoarsă cu susul în jos…. O trăsură va merge fără cai. Dezastre vor acoperi lumea cu nenorociri… În jurul lumii gândurile oamenilor vor zbura. Repede ca un clipit din ochi. Şi apa va face mari minuni. Cât de ciudat. Şi totuşi va fi adevărat. Prin dealuri semeţe mândri oameni vor merge. Fără cai sau măgari pe lângă ei.. Sub apă oamenii vor păşiŞi în aer oamenii vor fi văzuţiÎn apă fierul va pluti atunci. La fel de uşor ca o barcă de lemn. Aur va fi văzut în râu şi piatră. Pe pământ ce încă nu este cunoscut… Dar vai, vai. Un război va urma muncii. Acolo unde trăiesc pagânii şi turcii. Aceste state se vor încleşta în cele mai mari conflicte. Şi vor căuta să-şi ia unul altuia viaţa. Când Nordul astfel va divide Sudul. Şi Vulturul va clădi în gura Leului… De trei ori încântătoarea şi însorita Franţă. Va fi condusă să danseze un dans sângeros. Înainte ca oamenii să fie liberi… Apoi când cea mai cumplită lovitură va fi îndeplinită. Anglia şi Franţa vor fi ca una. Măslina engleză va fi apoi înfăşurată. În căsătorie cu o viţă germană. Oamenii vor merge sub şi deasupra râurilor. Şi îndeplinite vor fi gândurile lor uluitoare. Pentru că în acele uluitoare zile îndepărtate. Femeile vor adopta o nebunie. De a se îmbrăca precum bărbaţii şi pantaloni vor purta. Şi îşi vor tăia părulŞi monştrii urlători cu oameni pe ei. Par să mănânce recolta proaspătă. Şi oamenii vor zbura precum păsările zboară acum. Şi vor renunţa la cal şi la plug. Va fi un semn pentru toţi să vadă. Fiţi siguri că aşa va fi. Apoi iubirea va muri şi căsătoria va înceta… Şi oamenii vor trăi precum porcii. În 1926 Clădiţi case uşoare de paie şi beţe. Pentru că mari războaie sunt plănuite. Şi focul şi sabia vor mătura pământul. Când picturile vor părea să aibă viaţă şi se vor mişca. Când bărci ca peşti vor înoata sub mare, Atunci oamenii ca păsările vor colinda cerul. Şi jumătate de lume adânc înmuiată în sânge va muri. Pentru aceia care vor trăi prin acel secol. În frică şi tremur aceasta va fi. Fugiţi în munţi şi vizuini. În mlaştini, pădure şi sălbatice mocirle. Pentru că furtunile se vor dezlănţui şi oceanele vor mugi… Vechi lumi vor muri şi altele noi vor fi născute. Un dragon de foc va trece pe cer. De şase ori înainte ca pământul să moară. Omenirea va tremura şi va fi înspăimântată… Pentru şapte zile şi şapte nopţi. Omul va privi această privelişte uluitoare. Mareele se vor ridica peste orizontMunţii vor începe să urle. Şi cutremure vor despica câmpia până la ţărm. Şi apele viiturilor se vor grăbi înăuntru. Vor inunda pământurile cu un aşa zgomot. Că omenirea se va ascunde în vizuine mlăştinoase. Şi îşi vor arăta colţii oamenilor din jur. El îşi va arăta dinţii şi va lupta şi ucide. Şi va ascunde mâncare în dealuri secrete…Oamenii vor fugi în teroare de inundaţii. Şi vor omorî, şi vor viola şi vor zace în sânge… Şi când coada dragonului se va duce, Oamenii vor uita şi vor zâmbi şi vor trăi mai departe. Pentru a se adapta – prea târziu, prea târziu. Pentru că omenirea îşi va fi învăţat soarta binemeritată. Zâmbetul lui ascuns – falsa sa grandoare, Va servi să trezească mania cerească. Şi dragonul va fi trimis de ceruri înapoi. Să lumineze cerul – coada sa va pocni. Pe pământ şi va sfâşia pământul. Şi omul va fugi, rege, stăpân şi sclav. Dar încet ei vor fi dispersaţi. Să caute gurile de apă care se vor diminua. Şi oamenii vor muri de sete înainte. Ca oceanele să se ridice pentru a acoperi ţărmul. Şi pământul va trosni şi se va rupe din nou… Nu orice suflet de pe Pământ va muri. Când coada dragonului îl va mătura. Nu orice ţinut de pe pământ se va scufunda. Dar acestea se vor adânci în miros şi duhoare. De trupuri putrezite de animale şi oameni. De vegetaţie uscată pe pământ. Dar pământul care se ridică din mare. Va fi uscat şi curat şi moale şi liber. De gunoiul omenirii şi astfel va fi. Sursa noii dinastii umane. Şi acei ce trăiesc vor fi mereu înfricoşaţi. De coada dragonului pentru mulţi ani… Şi înainte ca rasa să fie clădită din nou. Un şarpe de argint va apare la vedere. Şi va arunca oameni de un fel necunoscut. Să se amestece cu ceea ce a crescut pe pământ.Frig din căldura sa şi aceşti oameni vor putea. Să lumineze minţile oamenilor viitori. Să se amestece cu ei şi să le arate. Să trăiască şi să iubească şi astfel să înzestreze. Copiii cu cea de a doua vedere. Un lucru natural ca ei să poată. Creşte armonios, umili şi când ei o vor face. Epoca de Aur va reîncepe.
Coada dragonului nu este decât un semn. Pentru căderea omenirii şi declinul omului… Voi credeţi că eu spun blasfemii. Vă înşelaţi. Aceste viziuni au venit la mine. Semnele vor fi acolo pentru ca toţi să le poată citi. Când omul va face cele mai haine fapte. Omul va ruina vieţi inocente. Luându-le de parcă ar fi soţiile lor. Şi crima murdară şi fapta brutală. Când omul se va gândi doar prin lăcomie. Şi omul va merge ca prin somn. El nu priveşte – el nu trage cu ochiul. Şi omul va face coadă de fier. Şi căruţe de fier şi trăsură de fier. Regii vor face false promisiuni. Şi vor vorbi corect doar de dragul vorbei. Şi naţiunile vor planui război oribil. Cum nu a mai fost văzut vreodată. Şi taxele vor creşte şi viociunea va scădea. Şi naţiunile vor fi într-o perpetuă încruntare. Şi încă un şi mai mare semn va apărea pentru a fi văzut…Şi un creştin se va bate cu alt creştin. Şi naţiunile vor suspina dar nu vor face nimic. Şi omul galben mare putere va câştiga. De la puternicul urs langă care sta. Aceşti puternici tirani vor eşua să facă.Vor eşua să împartă lumea în două. Dar din actele lor se va naşte un pericol. O febră – lăsând mulţi morţi. Şi medicina nu va găsi un remediu. Pentru că aceasta va fi mai rea ca lepra.A apărut pe internet şi continuarea la profeţia privind un măcel în România în 2011
Fratele I. l-a întrebat în anul 2007 pe Pustnicul Zosima: Părinte, ce o să fie în România în anul 2011?
– O să fie mare măcel în oraşe. O să fie mai rău decăt ti-a spus părintele Pustnic N. Roagă-te să te păzească Dumnezeu, că este greu de scăpat de ce o să fie. Fratele I. a insistat să afle mai mult:
– Ce o să fie, revoltă, război sau cutremur? Zosima i-a răspuns:
– O să trăieşti şi o să vezi. Să te rogi lui Dumnezeu neîncetat.
Sihastrul Zosima a spus să nu luăm documentele biometrice şi că este foarte bine că la mănăstirile de pe Muntele Rarău se slujeşte zilnic Sfânta Liturghie.

http://bataiosu.wordpress.com/2010/06/30/a-aparut-pe-internet-si-continuarea-la-profetia-privind-un-macel-in-romania-in-2011/


Islamic prophecy that the sun will rise in the West in the latter days prior to Judgment Day.


Sister Elena Aiello [20th Century, Italy]
” . . . if people . . . do not return to God with truly Christian living, another terrible war will come from the East to the West. Russia with her secret armies will battle America: will overrun Europe. The river Rhine will be overflowing with corpses and blood. Italy will also be harassed by a great revolution, and the Pope will suffer terribly.”


Reklámok
%d blogger ezt kedveli: